εργαστήριο


πρώτη συνάντηση στο ΠΙΟΠ
Δευτέρα 5/11/2011
παρουσίαση του ιδρύματος, των δράσεών του.
δεύτερη συνάντηση στην ΑΣΚΤ
Παρασκευή 16/11/2012πρώτη επίσκεψη στο Μουσείο και στη λίμνη 
Δευτέρα 19/11/2011τρίτη συνάντηση στην ΑΣΚΤ
Τετάρτη 18/01/2012