1/10/2012

άνθρωπος και περιβάλλον

Ο άνθρωπος είναι αναπόσπαστο κομμάτι της φύσης που τον περιβάλλει. Η καταστασιακή σχέση ανθρώπου-φύσης διαμορφώνει την συμπεριφορά του και συγκροτεί την υπόστασή του, τις ιδέες του και την πολιτική διάσταση της ύπαρξής του. Σήμερα έχουμε πολλά παραδείγματα από την παραγωγή μύθων, θρησκευτικών, επιστημονικών, φιλοσοφικών και λογοτεχνικών λόγων που επιβεβαιώνουν την ποικιλία των ανθρώπινων αντιλήψεων για τη φύση και αποκαλύπτουν την ιστορικότητά τους ότι η φύση δεν είναι ποτέ τόσο "φυσική" όσο νομίζουμε, αλλά ότι αποτελεί τελικά προιόν της ανθρώπινης κοινωνικής κατασκευής.


Σε αυτό το εργαστήριο θα διερευνήσουμε μεθόδους και πρακτικές και θα ζητήσουμε από τους σπουδαστές να συλλέξουν υλικό, να αρχειοθετήσουν και να αναστοχαστούν πάνω σε αυτό, να σκεφτούν εναλλακτικούς τρόπους παρουσίασης, τρόπους ενσωμάτωσης των ιδεών τους στην εικαστική τους γλώσσα.
Σε αυτό θα βοηθήσουν και οι παρουσιάσεις, διαλέξεις, προβολές και παράλληλες συζητήσεις που θα οργανωθούν με καλεσμένους καλλιτέχνες, επιστήμονες, συγγραφείς κ.λ.π. Με συχνές συναντήσεις οι σπουδαστές θα αρχίσουν να εκθέτουν τις απόψεις τους, τις ιδέες τους, τα σχέδιά τους και τις κρίσεις τους.
Σκοπός είναι να εκτεθούν τα αποτελέσματα της έρευνας των σπουδαστών και ό,τι έργα προκύψουν από αυτή. 
Απώτερος στόχος αυτού του εργαστηρίου είναι να συμβάλλει στην διεύρυνση  των τρόπων έρευνας και των πρακτικών μεθόδων που εφαρμόζουν οι νέοι καλλιτέχνες αξιοποιώντας τη γνώση αυτή στην καλλιτεχνική τους δραστηριότητα αλλά παράλληλα και στην μελλοντική θεωρητική τους αναζήτηση, ώστε το εργαστήριο να βοηθήσει, σε μια κρίσιμη περίοδο των καλλιτεχνικών σπουδών, στην εστίαση και την κατανόηση σύγχρονων καλλιτεχνικών προβληματικών.